Mobile version coming soon
“МИК Холдинг” ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийн бүтэц, хувь өөрчлөгдлөө
Буцах
2019 оны 07 сарын 05 өдөр

Монголын хөрөнгийн биржийн 2019 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн багцын арилжаагаар “МИК Холдинг” ХК-ийн хувьцаа арилжаалагдсанаар Улаанбаатар хотын банкны эзэмшиж буй хувьцаа 14.72 хувь болж өөрчлөө.