Mobile version coming soon
АЖЛЫН ЦАГИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ТҮР ХУВААРЬ
Буцах
2020 оны 03 сарын 10 өдөр

МИК-ийн ажилтны ажиллах цагийг түр өөрчлөлт оруулж, 2020.03.11-ний өдрөөс эхлэн 2020.03.13-ны өдрийг дуустал 08:00 – 13:00 цагийн хооронд ажиллах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна.

Цагийн шинэчилсэн хуваарь

Ажлын цаг: 08:00-13:00

"МИК Холдинг" ХК