Mobile version coming soon
ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛЭЭР БАТАЛГААЖСАН БОНД ГАРГАЛАА
Back
2023-08-04

Ипотекийн зээлээр баталаажсан гучин гуравдугаар ээлжийн багц нь Монголбанкнаас баталсан “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журам”, Засгийн газраас баталсан “Орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтийн журам”-ын дагуу Улаанбаатар хотын 8 дүүрэгт болон хөдөө орон нутагт олгосон зээлүүд багтсан. 2023 оны 7-р сарын 3-ны өдрөөр тасалбар болгон худалдан авах жагсаалтад орсон зээлийн хөрөнгийн багцын үзүүлэлтийг танилцуулж байна.