Mobile version coming soon
“МИК АКТИВ АРВАН ЕС” ХХК ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВЛАА
Буцах
2019 оны 06 сарын 28 өдөр

 

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос “МИК ОССК” ХХК-ийн үүсгэн байгуулсан “МИК Актив Арван Ес” ХХК-д 2019 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олголоо. 

Уг зөвшөөрлийн дагуу “МИК Актив Арван Ес ТЗК” ХХК нь 100 орчим тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд /ИЗББ/ гаргахаар төлөвлөн ажиллаж байна.