Mobile version coming soon
“МИК Холдинг” ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчийн бүтэц, хувь өөрчлөгдлөө
Буцах
2019 оны 07 сарын 10 өдөр

Монголын хөрөнгийн биржийн 2019 оны 07 дугаар сарын 10-ны өдрийн багцын арилжаагаар “МИК Холдинг” ХК-ийн хувьцаа арилжаалагдсанаар Улаанбаатар хотын банкны эзэмшиж буй хувьцаа 12.61 хувь болж өөрчлөгдөж мөн  “Азиа дайверсифайд рийл истейд фанд нэг” ХХК-ийн хувьцаа 11.17 хувь болж тус тус өөрчлөгдлөө.