Mobile version coming soon
“МИК АКТИВ ХОРЬ” ХХК ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВЛАА
Буцах
2019 оны 07 сарын 19 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос “МИК ОССК” ХХК-ийн үүсгэн байгуулсан “МИК Актив Хорь” ХХК-д 2019 оны долдугаар сарын 08-ны өдөр хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олголоо. 

Уг зөвшөөрлийн дагуу “МИК Актив Хорь ТЗК” ХХК нь 100 орчим тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд /ИЗББ/ гаргахаар төлөвлөн ажиллаж байна.