Mobile version coming soon
“МИК АКТИВ ХОРИН НЭГ” ХХК ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВЛАА
Буцах
2019 оны 12 сарын 10 өдөр

“МИК АКТИВ ХОРИН НЭГ” ХХК ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВЛАА

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос “МИК ОССК” ХХК-ийн үүсгэн байгуулсан “МИК Актив Хорин Нэг” ХХК-д 2019 оны арванхоёрдугаар сарын 04-ны өдөр хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олголоо.

Уг зөвшөөрлийн дагуу “МИК Актив Хорин Нэг ТЗК” ХХК нь 105 орчим тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд /ИЗББ/ гаргахаар төлөвлөн ажиллаж байна.