Mobile version coming soon
АЖЛЫН ЦАГИЙН ШИНЭЧИЛСЭН ТҮР ХУВААРЬ
Буцах
2020 оны 03 сарын 16 өдөр

<p>МИК-ийн ажилтны ажиллах цагийг түр өөрчлөлт оруулж, 2020.03.16-ний өдрөөс эхлэн 2020.03.20-ний&nbsp;өдрийг дуустал 08:00 &ndash; 13:00 цагийн хооронд ажиллах болсныг үүгээр мэдэгдэж байна.</p>

<p><strong>Цагийн шинэчилсэн хуваарь</strong></p>

<p>Ажлын цаг: 08:00-13:00</p>

<p><img alt="" src="/w/content/2020/03-16/16032020-000000-142-16064.jpeg" style="width: 900px; height: 754px;" /></p>

<p>&quot;МИК Холдинг&quot; ХК</p>