Mobile version coming soon
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол гарлаа
Буцах
2020 оны 03 сарын 20 өдөр

“МИК Холдинг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зохион байгуулж, хуралдуулах тухай ТУЗ-ийн тогтоол гарлаа.

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол үзэх