Mobile version coming soon
Аудитын үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах цахим арга хэмжээ
Буцах
2020 оны 10 сарын 06 өдөр

"МИК Холдинг" ХК-ийн Дотоод аудитын хэлтэс нь аудитын үйл ажиллагааг сурталчлан таниулах арга хэмжээг 2020 онд цахим хэлбэрээр зохион байгуулж, аудитынхаа талаарх мэдээллийг компанийнхаа нийт удирдлага, ажилтнуудад хүргэж байна.