Mobile version coming soon
“МИК АКТИВ ХОРИН ТАВ” ХХК ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВЛАА
Буцах
2021 оны 01 сарын 18 өдөр

 

“МИК АКТИВ ХОРИН ТАВ” ХХК ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВЛАА

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос “МИК ОССК” ХХК-ийн үүсгэн байгуулсан “МИК Актив 25” ХХК-д 2021 оны нэгдүгээр сарын 13-ны өдөр хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олголоо. 

Уг зөвшөөрлийн дагуу “МИК Актив 25 ТЗК” ХХК нь 100 орчим тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд /ИЗББ/ гаргахаар төлөвлөн ажиллаж байна.