Mobile version coming soon
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдлаа
Буцах
2021 оны 04 сарын 29 өдөр

“МИК Холдинг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2021 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн 21/09 дугаар тогтоолын дагуу компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2021 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр  "live"-р дамжуулан хуралдлаа.

Тус хуралд нийт саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдээс  86 хувийн ирцтэй оролцож, Компанийн 2020 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн сонгох тухай, Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалингийн зардлыг төсвийг тус тус хэлэлцэж баталлаа.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол 21/01

 

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол 21/02

 

увьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол 21/03

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол 21/04