Mobile version coming soon
Жилийн тайлан
Хагас жилийн тайлан
Улирлын тайлан

"МИК ХОЛДИНГ" ХК-ийн  2021 оны 3-р улирлын тайлан PDF

"МИК ХОЛДИНГ" ХК-ийн  2021 оны 4-р улирлын тайлан PDF

 

Хөрөнгө оруулалттай холбоотой асуулт байвал investor-relations@mik.mn хаягаар холбогдоно уу. Баярлалаа.