Mobile version coming soon
2021

2021 оны 9 дүгээр сарын 17

МИК Холдинг ХК Монголын тогтвортой санхүүгийн (ТоС) холбоонд үндсэн гишүүнээр элсэв.

2021 оны 6 дугаар сарын 29

УИХ-ийн нэгдсэн чуулганаар “Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хууль”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулж, Төрөөс хэрэгжүүлж буй орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг 2021 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг дуустал хойшлуулахаар шийдвэрлэв.

2021 оны 6 дугаар сарын 28

Олон улсын үнэлгээний S&P агентлаг компанийн зээлжих зэрэглэлийн төлөвийг “Сөрөг” болгон бууруулав.

2021 оны 4 дүгээр сарын 29

“МИК Холдинг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал зохион байгуулагдаж, ТУЗ-ийн гишүүдийг шинэчлэн сонгов.

2021 оны 3 дугаар сарын 18

“Moody’s” агентлаг компанийн зээлжих зэрэглэлийн төлвийг “тогтортой” болгож ахиулав.

2021 оны 3 дугаар сарын 04

Олон улсын моргейжийн хоёрдогч зах зээлийн холбооны хурал цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдав

2021 оны 2 дугаар сарын 26

“МИК Актив Хорин Зургаа” ХХК үүсгэн байгуулагдав.

2021 оны 2 дугаар сарын 09

“МИК Актив Хорин Тав ТЗК” ХХК 108 гаруй тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

2021 оны 2 дугаар сарын 01

“МИК ОССК” ХХК гурван жилийн хугацаатай, 8.85%-ийн хүүтэй, 250 сая ам.долларын бондыг олон улсын санхүүгийн зах зээлд арилжлаа.

2021 оны 1 дүгээр сарын 13

СЗХ “МИК Актив Хорин Тав” ХХК-д 100 орчим тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тусгай зөвшөөрөл олгов.

2020

2020 онй 12 дугаар сарын 11

Азийн тогтмол орлоготой үнэт цаасны 7 дахь удаагийн чуулга уулзалт (AFIS) цахим хэлбэрээр зохион байгуулагдав.

2020 оны 11 дүгээр сарын 25

Япон Улсын орон сууцны агентлагтай хамтран “Ногоон орон сууцны санхүүжилт-2020” сэдэвт онлайн семинарыг хамтран зохион байгуулав.

2020 оны 11 дүгээр сарын 18

Засгийн газраас орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээл авсан иргэдийн зээлийн эргэн төлөлтийг хойшлуулсан хугацааг 2021 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрийг хүртэл сунгав.

2020 оны 11 дүгээр сарын 12

“КОВИД-19” цар тахлаас үүдэн цахимаар ажиллаж эхлэв.

2020 оны 10 дугаар сарын 1

Монголбанкны ерөнхийлөгчийн тушаалаар “Орон сууц санхүүжилтийн ерөнхий журам”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулан, орон сууцны ипотекийн зээлийн хүүг 6% болгон бууруулав.

2020 оны 9 дүгээр сарын 25

“МИК Холдинг” ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүдийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оров.

2020 оны 8 дугаар сарын 07

Улаанбаатар хотын банкны эзэмшил дэх “МИК Холдинг” ХК-ийн 10 хувийн хувьцааг Худалдаа хөгжлийн банканд шилжүүлэв.

2020 оны 7 дугаар сарын 08

“МИК Актив Хорин дөрөв ТЗК” ХХК 112 гаруй тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

2020 оны 6 дугаар сарын 25

“Стандарт энд Пүүрс”, агентлаг компанийн зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээг “B тогтвортой” хэмээн дахин баталгаажуулав.

2020 оны 5 дугаар сарын 20

Монголбанк, арилжааны банкууд болон “МИК ОССК” ХХК “Орон сууц санхүүжилтийн ерөнхий гэрээ”-г шинэчлэн байгуулав.

2020 оны 5 дугаар сарын 11

“Мүүдис” агентлаг Компанийн зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээг Монгол Улсын зээлжих зэрэглэлтэй ижил түвшинд буюу “В3, сөрөг” болгож нэг шатлал бууруулав.

2020 оны 4 дүгээр сарын 30

“МИК Холдинг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдын ээлжит хурал цаг үеийн нөхцөл байдлын дагуу анх удаа цахимаар шууд дамжуулан хуралдлаа.

2020 оны 4 дүгээр сарын 17-ны өдөр

Коронавирус (Covid-19) цар тахалтай холбоотойгоор УИХ, Монгол Улсын Засгийн газар, Монголбанкнаас авч хэрэгжүүлж буй бодлогын хүрээнд ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээлийн эргэн төлөлтийг 6 хүртэл сараар хойшлууллаа.

2020 оны 4 дүгээр сарын 3-ны өдөр

“КОВИД-19” цар тахлаас үүдэн Засгийн газраас орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээл авсан иргэдийн зээлийн эргэн төлөлтийг 3+3 сараар хойшлуулахаар шийдвэрлэв.

2020 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр

“МИК Актив Хорин гурав ТЗК” ХХК 87 гаруй тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

2020 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр

“МИК Актив Хорин хоёр ТЗК” ХХК 95 гаруй тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

2020 оны 1 дүгээр сарын 11-ний өдөр

“МИК Холдинг” ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулав.

2019

2019 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр

“МИК Актив Хорин нэг ТЗК” ХХК 97 гаруй тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

2019 оны 10 дугаар сарын 11-ний өдөр

“Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК" ХХК (МИК ОССК), Японы Орон Сууцны Санхүүжилтийн агентлаг хооронд Хамтран ажиллах санамж бичгийг Япон улсын Токио хотноо байгууллаа.

2019 оны 8 дугаар сарын 6-ны өдөр

“МИК Актив Хорь ТЗК” ХХК 120 гаруй тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

2019 оны 7 дугаар сарын 9-ний өдөр

“МИК Актив Арван ес ТЗК” ХХК 100 гаруй тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

2019 оны 5 дугаар сарын 20-ны өдөр

"МОНГОЛЫН ИПОТЕКИЙН КОРПОРАЦИ ОССК" ХХК НИЙСЛЭЛИЙН ШИЛДЭГ ТАТВАР ТӨЛӨГЧӨӨР ТОДОРЛОО

2019 оны 5 дугаар сарын 13-ны өдөр

“Bloomberg Awards 2018”-ийн "Шилдэг хэлцэл” төрөлд Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК 300 сая ам.долларын бонд шалгарлаа.

2019 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдөр

Олон улсын моргейжийн хоёрдогч зах зээлийн холбоонд элсэн оров.

2019 оны 02 дугаар сарын 12

Тухайн бондын захиалга урьдчилсан захиалга өндөр байсантай холбогдуулан бондын хэмжээг 50 сая ам.доллароор нэмэгдүүлэн нийт 300 сая ам.долларт хүргэлээ.

2019 оны 01 дүгээр сарын 29

“МИК ОССК” ХХК гурван жилийн хугацаатай, 9.75%-ийн хүүтэй, 250 сая ам.долларын бондыг олон улсын санхүүгийн зах зээлд арилжлаа.

2018

2018 оны 12 дүгээр сарын 27 - ны өдөр “МИК Актив Арван Найм ТЗК” ХХК 92 гаруй тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

2018 оны 11 дүгээр сарын 15 - ны өдөр “МИК Актив Арван Долоо ТЗК” ХХК 100 гаруй тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

2018 оны 10 дугаар сарын 5 - ны өдөр

Талуудын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, орон сууцны санхүүжилтийн судалгаа, мэдлэг туршлага солилцох чиглэлд хамтран ажиллахаар “Монголын ипотекийн корпораци ОССК” ХХК болон Малайз улсын Үндэсний моргейжийн корпораци “Хамтын ажиллагааны санамж бичиг”-т гарын үсэг зурав.

2018 оны 8 дугаар сарын 9 - ний өдөр “МИК Актив Арван Зургаа ТЗК” ХХК 100 гаруй тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

2018 оны 7 дугаар сарын 2 - ны өдөр

Талуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, зах зээлд тулгарч буй асуудал, сорилтуудыг оновчтой шийдвэрлэх, түүний шийдлүүдийг харилцан хуваалцаж, туршлага солилцох чиглэлд хамтран ажиллахаар “Монголын ипотекийн корплораци ОССК” ХХК болон БНСУ-ын Орон сууцны санхүүжилтийн корпораци “Хамтын ажиллагааны санамж бичиг”-т гарын үсэг зурав.

2018 оны 7 дугаар сарын 2 - ны өдөр Барилга хот байгуулалтын яам, Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран Азийн тогтмол орлогтой үнэт цаасны 5 дахь удаагийн чуулга уулзалт (AFIS)-ийг Улаанбаатар хотноо амжилттай зохион байгуулав.

2018 оны 6 дугаар сарын 15 - ний өдөр “МИК Актив Арван Тав ТЗК” ХХК 129 гаруй тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

2018 оны 4 дүгээр сарын 30 - ны өдөр “МИК Холдинг” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг зарлан хуралдуулав.

2018 оны 3 дугаар сарын 29 -ний өдөр Олон улсын үнэлгээний Fitch ratings агентлаг “МИК Холдинг” ХК/ “МИК ОССК” ХХК-ийн зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээг “В-, тогтвортой” түвшин хэмээн тодорхойлов.

2018 оны 3 дугаар сарын 16 - ны өдөр Олон улсын үнэлгээний Moody’s агентлаг “МИК Холдинг” ХК/ “МИК ОССК” ХХК-ийн зээлжих зэрэглэлийн үнэлгээг “В3, тогтвортой” түвшин хэмээн тодорхойлов.

2018 оны 1 дүгээр сарын 31 “МИК Актив Арван Дөрөв ТЗК” ХХК 139 гаруй тэрбум төгрөгийн орон сууцны зээлээр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

2018 оны 1 дүгээр сарын 11 “Утаагүй Улаанбаатар” форумыг зохион байгуулав.

1 дүгээр сарын 11. Bloomberg TV Mongolia, Барилга хот байгуулалтын яамтай хамтран төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах шийдлийг олох зорилго бүхий “Утаагүй Улаанбаатар” форумыг амжилттай зохион байгуулав.

2017

2017 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдөр Нэйшнл Ньюс корпорейшн, Санхүүгийн зохицуулах хороотой хамтран “Bloomberg Finance Forum 2017”-г хамтран зохион байгуулж, ивээн тэтгэгчээр оролцов.

“МИК ОССК” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2017 оны 8 дугаар сарын 02-ны өдрийн 17/19 дугаар тогтоолоор компанийн бүтэц, зохион байгуулалтыг шинэчлэн батлав.

“МИК Холдинг” ХК ТУЗ-ийн тогтоолоор Бадамхатан овогтой Гантулгыг 2017 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлэн  “МИК Холдинг” ХК болон “МИК ОССК” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирлаар тус тус томиллоо.

“МИК ОССК” ХХК нь Монгол Улсад анх удаа Олон улсын стандартын байгууллагаас батламжлагдсан мэдээллийн аюулгүй байдлын ISO/IEC 27001:2013” стандартын гэрчилгээ авлаа

2017 онд гаргасан Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

“МИК Актив Арав ТЗК” ХХК, “МИК Актив Арван нэг ТЗК” ХХК-иуд 2 дугаар сарын 1-ний өдөр 163 тэрбум төгрөг. 5 дугаар сарын 17-ны өдөр “МИК Актив Арван Хоёр ТЗК” ХХК 262 гаруй тэрбум төгрөг. 2017 оны 10 дугаар сарын 27-ны өдөр “МИК Актив Арван Гурав ТЗК” ХХК 179,2 тэрбум төгрөг.

2016

2016 оны International finance awards-ийн “Best issuer of RMBS Mongolia” 2016 шалгаруулалтын төрөлд “МИК ОССК” ХХК шилдгээр шалгарлаа.

2016 онд гаргасан Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

“МИК Актив Найм ТЗК” ХХК  2016 оны 2 дугаар сарын 5-ны өдөр 186,3 тэрбум төгрөг, “МИК Актив Ес ТЗК” ХХК 2016 оны 4 дүгээр сарын 22-ны өдөр 106,1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

2015

“МИК ОССК” ХХК нь Европын бизнесийн ассемблейн нэрэмжит “Best Enterprises” шагнал, Гүйцэтгэх захирал Д.Гантөгс “Manager of the Year” шагнал тус тус хүртэв.

Монголын Ипотекийн Корпораци өргөжиж “МИК Холдинг” ХК группын нэгдэл компани боллоо.

.

“МИК Холдинг” ХК нь Монголын хөрөнгийн бирж дээр нээлттэй хувьцаат компанийн бүртгэл хийлгэж, 2015 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр IPO хийн, 37,2 тэрбум төгрөг хөрөнгийн зах зээлээс босголоо.

2015 онд гаргасан Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

“МИК Актив Дөрөв ТЗК” ХХК 01 сарын 30-нд 452,2 тэрбум төгрөг, “МИК Актив Тав ТЗК” ХХК 6 сарын 10-нд 294,3 тэрбум төгрөг, “МИК Актив Зургаа ТЗК” ХХК 8 сарын 21-нд 261,7 тэрбум төгрөг, “МИК Актив Долоо ТЗК” ХХК 12 сарын 11-нд өдөр 293,8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

2014

Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газраас “МИК ОССК” ХХК-ийг “Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөгч тэргүүний байгууллага”-аар шалгаруулж, хүндэт өргөмжлөлөөр шагнав.

Лондон хотод төвтэй “CFI.co Awards”-аас 2014 оны Ази тивийн хөрөнгөөр баталгаажсан шилдэг үнэт цаас гаргагч компаниар “МИК ОССК” ХХК-ийг шалгаруулав.

2014 онд гаргасан Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас

“МИК Актив Хоёр ТЗК” ХХК 7 дугаар сарын 10-ны өдөр 222 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.   “МИК Актив Гурав ТЗК” ХХК 11 дүгээр сарын 30-ны өдөр 324,5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

2013

Хөгжлийн банк “МИК ОССК” ХХК-ийн хөрөнгө оруулагч болов.

“Bloomberg Аwards”-аас “МИК ОССК” ХХК-ийг 2013 оны Оны шилдэг амжилтанд хүрсэн байгууллагаар шалгаруулж, шагнал олгов.

“МИК ОССК” ХХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хурлаас Дамдин овогтой Гантөгсийг Гүйцэтгэх захирлаар томилов.

Монголбанк болон БХБЯ хамтран “Барилгын салбарыг дэмжих, улмаар орон сууцны үнийг тогтворжуулах” дэд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх санамж бичиг байгуулагдав.

Монгол Улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй орон сууцны санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд Монголбанк, “МИК ОССК” ХХК болон арилжааны банкууд хамтран “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн Ерөнхий гэрээ”-г байгуулав.

Санхүүгийн зохицуулах хорооны тогтоолоор “МИК ОССК” ХХК-ийн үүсгэн байгуулсан “МИК Актив Нэг” ХХК-д хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тусгай зөвшөөрөл болон анхны ИЗББ гаргах зөвшөөрөл олгов.

“МИК Актив Нэг ТЗК” ХХК 2013 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр 322,9 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргав.

2012

Санхүүгийн зохицуулах хорооны шийдвэрээр МИК “Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах тусгай зөвшөөрөл” авч, “Орон сууцны санхүүжилтийн компани” болов.

2011

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос “Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагааны журам”-ыг батлав.

Ази, Номхон далайн орнуудын орон сууцны санхүүжилтийн холбоо болон Франкфуртын санхүү, менежментийн их сургуультай хамтран “Орон сууцны санхүүжилт” сэдэвт Ази, номхон далайн бүсийн чуулга уулзалт зохион байгуулав.

Монголын Ипотекийн Корпорацийн нэмж гаргасан хувьцааг банкууд худалдан авч, дүрмийн сангийн хэмжээг нэмж хөрөнгө оруулав.

“Хувийн хэвшлийн 10,000 айлын орон сууц” хөтөлбөрийн хүрээнд хамтран ажиллахаар Монголын барилгын үндэсний ассоциаци, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, Монголын Ипотекийн Корпораци харилцан ойлголцлын санамж бичигт гарын үсэг зурав.

2010

Монголын Ипотекийн Корпораци ХБНГУ-ын Сэргээн босголт хөгжлийн банкны санхүүжилтээр Монгол Улсад хэрэгжиж байгаа “Монгол Улсын орон сууцны санхүүжилтийн зах зээлийг хөгжүүлэх” төслийн хүрээнд банкуудтай хамтран ажиллах уулзалт зохион байгуулав.

2009

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос Монголын Ипотекийн Корпорацийн анхны бонд гаргах хүсэлтийг бүртгэж, зөвшөөрөл өгөв.

Монголын Ипотекийн Корпорацийн оролцоотой хуулийн төсөл боловсруулах ажлын хэсгээс танилцуулсан “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай” хуулийг УИХ-аас хэлэлцэн батлав.

2008

Германы сэргээн босголт хөгжлийн банк (KFW), Монгол Улсын Сангийн яамтай Монголын Ипотекийн Корпорацид техникийн туслалцаа үзүүлэх, хамтран ажиллах гэрээ байгуулав.

Монголын Ипотекийн Корпораци-тай хамтарч боловсруулсан “Ипотекийн зээлийн үйл ажиллагааны журам”-ыг Монголбанкнаас батлав.

Монголын Ипотекийн Корпораци IUHF /International Union of the Housing Finance/ олон улсын байгууллагад гишүүнээр элсэв.

2007

Монголын Ипотекийн Корпорацийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн шийдвэрээр Цэдэндорж овогтой Энхбаярыг Гүйцэтгэх захирлаар томилов.

Монголын Ипотекийн Корпораци ХБНГУ-ын Сэргээн Босголт Зээлийн Банкны (KfW) зээлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр Сангийн Яам, Монголбанктай харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулав.

2006

Монголын Ипотекийн Корпорацийг үүсгэн байгуулав

2006 оны 10 дугаар сарын 6-нд Монголбанк болон арилжааны 10 банк (Анод банк, Голомт банк, Капитал банк, Капитрон банк, Монгол шуудан банк, Хаан банк, Хасбанк, Худалдаа Хөгжлийн банк, Зоос банк, Улаанбаатар хотын банк) хамтран Ипотекийн анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэн дэмжих зорилгоор компани үүсгэн байгуулах хурал хийж, Монголын Ипотекийн Корпорацийг үүсгэн байгуулж, Гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгчээр Эдийн засгийн бодлогын шинэтгэл, өрсөлдөх чадвар төслийн  зөвлө

Дэлгэрэнгүй...