Mobile version coming soon
Хувьцаа эзэмшигчид

1. НӨЛӨӨ БҮХИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

(2022.8.31-ны өдрийн байдлаар)

Хувьцаа эзэмшигчдийн нэрс

Хувьцааны тоо ширхэг

Хувь хэмжээ

1

Монгол Улсын хөгжлийн банк

3,081,955

14.88 %

2

Си Эн Би Консалтинг ХХК

 

2,608,480

 

12.60%

3

Азиа Дайверсифайд Рийл Истэйт Фанд Нэг Хувийн ХОС

2,312,500

11.17%

4

Худалдаа хөгжлийн банк

 

2,070,932

 

10.00 %

5

“Юнайтед Банкинг Корпорэйшн” ХХК

 

1,232,785

 

5.95%

6

“Ти Ди Би Секьюритиз” ХХК

1,097,953

5.30 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( Эх сурвалж: ҮЦТХТ )

 

2. ЗАСАГЛАЛЫН БАРИМТ БИЧИГ 

3. КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛЫН КОДЕКС-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН 

4.ХОЛБОО БАРИХ