Mobile version coming soon
"Microsoft 365" бүтээгдэхүүн нийлүүлэх сонгон шалгаруулалт
Буцах
2023 оны 08 сарын 07 өдөр

"Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК" ХХК нь "Microsoft 365" бүтээгдэхүүн нийлүүлэх сонгон шалгаруулалтад оролцохыг санал болгож уг чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн нэгж, компаниудыг урьж байна.