Mobile version coming soon
"БАНКНААС ЦАХИМ ХЭЛБЭРЭЭР ЗЭЭЛИЙН ГЭРЭЭНД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТҮР ЖУРАМ"-ЫГ БАТАЛЛАА
Буцах
2021 оны 04 сарын 15 өдөр

"Коронавируст халдвар /ковид-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.10 дахь хэсэгт “Цар тахлын үед банкнаас цахим хэлбэрээр төрөөс хэрэгжүүлж байгаа орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй хүүтэй зээл болон бусад зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулахтай холбоотой журмыг Монголбанк батлах”-аар заасны дагуу "Банкнаас цахим хэлбэрээр зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулах түр журам"-ыг баталлаа.

Банкнаас цахим хэлбэрээр зээлийн гэрээнд өөрчлөлт оруулах түр журамтай энд дарж танилцана уу.