Mobile version coming soon
Компанийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшиж буй хувьцааны хэмжээ өөрчлөгдлөө
Буцах
2021 оны 09 сарын 23 өдөр

“Ти Ди Би Капитал ҮЦК”  ХХК-ийн хувьцаа 5.3 хувь болж өөрчлөгдлөө. Мөн Юнайтэд бэнкинг корпорэйшн” ХХК нь 5.9 хувьтай тэнцэх компанийн хувьцааг эзэмшиж компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн бүтцэд шинээр орж ирлээ.