Mobile version coming soon
ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛЭЭР БАТАЛГААЖСАН БОНД ГАРГАЛАА
Буцах
2021 оны 11 сарын 09 өдөр

"Монголын Ипотекийн Корпораци ОССК” ХХК-ийн үүсгэн байгуулсан “МИК Актив Хорин Зургаа” ХХК-д хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийг 2021 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдөр Санхүүгийн зохицуулах хорооноос олгоод байсан юм.

Дээрх тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд “МИК Актив Хорин Зургаа ТЗК” ХХК нь 2021 оны 11 дүгээр сарын 08-ны өдөр 101.9 тэрбум төгрөгийн ипотекийн зээлээр баталгаажсан бонд /ИЗББ/-ыг гаргалаа.

ИЗББ-ын төрөл

Хэмжээ /төгрөгөөр/

Давуу эрхтэй транч

91,691,300,000

Энгийн транч

10,188,300,000