Mobile version coming soon
МИК “ISO/IEC 27001:2017” стандартыг Монгол Улсад анх удаа нэвтрүүллээ
Буцах
2021 оны 12 сарын 23 өдөр

“Монголын ипотекийн корпораци ОССК” ХХК нь 2017 онд “Мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны стандарт ISO/IEC 27001:2013” стандартыг Их Британийн BSI Group компаниар баталгаажуулан  компанийн бүхий л үйл ажиллагааг хамруулан нэвтрүүлж, 2019 онд Францын “Afnor” компаниар дахин баталгаажуулсан.

2021 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдөр мэдээллийн аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцооны стандартыг 7 дахь удаагаа баталгаажуулахдаа Монгол Улсад анх удаа “ISO/IEC 27001:2017” стандартыг амжилттай нэвтрүүллээ.