Mobile version coming soon
Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдлаа
Буцах
2022 оны 04 сарын 29 өдөр

“МИК Холдинг” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2022 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрийн 22/09 дугаартай тогтоолын дагуу компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2022 оны 4 дүгээр сарын 29-ний өдөр "live"-р дамжуулан цахимаар хуралдлаа. Тус хуралд нийт саналын эрхтэй хувьцаа эзэмшигчдээс  88.18  хувийн ирцтэй оролцож, Компанийн 2021 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлан, Компанийн дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай болон Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалингийн зардлыг төсвийг тус тус хэлэлцэж баталлаа.

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол 22/01

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол 22/02

Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын тогтоол 22/03