Mobile version coming soon
МХБ-ын судалгааны нэгтгэсэн дүн гарлаа
Буцах
2022 оны 07 сарын 07 өдөр

Монголын Хөрөнгийн Биржид бүртгэлтэй компаниудын хууль, журам болон гэрээгээр хүлээсэн үүргийн хэрэгжилтийн талаарх судалгааны үр дүнд “МИК Холдинг” ХК нь үүргийн хэрэгжилтийг бүрэн хангасан гэж дүгнэлээ.

Энэхүү судалгаанд 161 хувьцаат компанийг хамруулснаас 49 хувьцаат компани үүргийн хэрэгжилтийг бүрэн хангасан байна.     

Дэлгэрэнгүй:

https://mse.mn/mn/news/9808