Mobile version coming soon
“МИК АКТИВ ХОРИН ЕС” ХХК ХӨРӨНГӨӨР БАТАЛГААЖСАН ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ АВЛАА
Буцах
2022 оны 07 сарын 08 өдөр

Санхүүгийн зохицуулах хорооноос “МИК ОССК” ХХК-ийн үүсгэн байгуулсан “МИК Актив 29” ХХК-д 2022 оны долоодугаар сарын 06-ны өдөр хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрөл олголоо.