Mobile version coming soon
“МИК Актив Гуч ТЗК” ХХК-ийн чиглэлд өөрчлөлт орлоо
Буцах
2022 оны 10 сарын 13 өдөр

“МИК Актив Гуч ТЗК” ХХК нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2022 оны 09 дүгээр сарын 21-ний өдрийн №449 тоот тогтоолоор Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан билээ.  Тус тогтоолыг үндэслэн компанийн үйл ажиллагааны чиглэлд өөрчлөлт оруулан, ТЗК гэсэн тэмдэглэгээг компанийн оноосон нэр дээр нэмж, дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг 2022 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдөр Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүллээ.