Mobile version coming soon
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол
Буцах
2023 оны 02 сарын 06 өдөр

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2023.02.06-ны өдрийн 23/05 дугаартай тогтоолоор “МИК Холдинг” ХК нь 2023 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн байна.