Mobile version coming soon
“МИК Актив Гучин гурав ХХК”-ийн дүрэмд өөрчлөлт орлоо
Буцах
2023 оны 06 сарын 08 өдөр

“МИК Актив Гучин гурав ТЗК” ХХК нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 04 дүгээр сарын 21-ний өдрийн №116 тоот тогтоолоор Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан билээ.  Тус тогтоолыг үндэслэн компанийн үйл ажиллагааны чиглэлд өөрчлөлт оруулан, ТЗК гэсэн тэмдэглэгээг компанийн оноосон нэр дээр нэмж, дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг 2023 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдөр Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүллээ.