Mobile version coming soon
ИПОТЕКИЙН ЗЭЭЛЭЭР БАТАЛГААЖСАН БОНД ГАРГАЛАА
Буцах
2023 оны 08 сарын 04 өдөр

Ипотекийн зээлээр баталаажсан гучин гуравдугаар ээлжийн багц нь Монголбанкнаас баталсан “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журам”, Засгийн газраас баталсан “Орон сууцны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтийн журам”-ын дагуу Улаанбаатар хотын 8 дүүрэгт болон хөдөө орон нутагт олгосон зээлүүд багтсан. 2023 оны 7-р сарын 3-ны өдрөөр тасалбар болгон худалдан авах жагсаалтад орсон зээлийн хөрөнгийн багцын үзүүлэлтийг танилцуулж байна.