Mobile version coming soon
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүний хугацааг сунгах тухай
Буцах
2023 оны 08 сарын 25 өдөр

 

“МИК Холдинг” ХК-ийн 2023 оны 23/12 дугаартай шийдвэрээр компанийн хувьцаа эзэмшигч болох “Ти Ди Би Секьюритис ҮЦК”-г төлөөлөн Төлөөлөн удирдах ердийн гишүүнээр ажиллаж байсан С.Батчимэг нь чөлөөгөө сунгасантай холбоотой ТУЗ-ийн ердийн гишүүн Н.Сэргэлэнг 2024 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдөр хүртэлх хугацаанд түр томиллоо.

Тогтоолын дэлгэрэнгүйг: Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол