Mobile version coming soon
2023 оны хөндлөнгийн аудитын байгууллага сонгосон тухай
Буцах
2023 оны 08 сарын 25 өдөр


“МИК Холдинг” ХК-ийн ТУЗ-ийн 2023 оны 23/11 дугаартай тогтоолоор  МИК Холдинг” ХК болон түүний охин компаниудын 2023 оны жилийн эцсийн нэгтгэсэн болон тусдаа санхүүгийн тайланд аудитын үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагаар “Эрнст энд Янг Монголия аудит” ХХК-ийг сонголоо. 

Дэлгэрэнгүйг: 2023 оны хөндлөнгийн аудитын байгууллага сонгосон тухай