Mobile version coming soon
“МИК Актив Гучин дөрөв ХХК”-ийн дүрэмд өөрчлөлт орлоо
Буцах
2023 оны 09 сарын 01 өдөр

“МИК Актив Гучин дөрөв ТЗК” ХХК нь Санхүүгийн зохицуулах хорооны 2023 оны 08 дугаар сарын 11-ний өдрийн №403 тоот тогтоолоор Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл авсан билээ.  Тус тогтоолыг үндэслэн компанийн үйл ажиллагааны чиглэлд өөрчлөлт оруулан, ТЗК гэсэн тэмдэглэгээг компанийн оноосон нэр дээр нэмж, дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг 2023 оны 08 дугаар сарын 30-ны өдөр Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлд бүртгүүллээ.