Mobile version coming soon
Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоол
Буцах
2024 оны 02 сарын 08 өдөр

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн 2024.02.07-ны өдрийн 24/01 дугаартай тогтоолоор “МИК Холдинг” ХК нь 2024 онд ногдол ашиг хуваарилахгүй байхаар шийдвэрлэсэн байна.  

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн тогтоолыг энд дарж үзнэ үү.