Mobile version coming soon
МИК Холдинг ХК Тогтвортой хөгжлийн бодлого баталлаа
Буцах
2024 оны 02 сарын 26 өдөр

МИК Холдинг ХК нь бидний оршин буй эх дэлхийд нийтлэг тулгамдаад буй уур амьсгалын өөрчлөлт, нийгмийн тэгш бус байдал болон бизнесийн ёс зүйн асуудлыг шийдвэрлэхэд чухалчлан оролцох, Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Тогтвортой хөгжлийн зорилго, зорилтуудыг биелүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах, байгаль орчин, нийгэм ба засаглалын зарчмуудыг хариуцлагатайгаар хэрэгжүүлэх зорилгоор Тогтвортой хөгжлийн бодлогыг баталлаа.

МИК Холдинг нь өөрийн алсын хараа болох “Монгол өрхийн тав тухтай амьдралыг дэмжих орон сууцны санхүүжилтийн экосистемийг бүрдүүлэх”-дээ байгаль орчин, нийгэм, засаглалын зарчмуудыг нэвтрүүлж манлайлан ажиллахаар болсон нь бидний стратегийн шийдвэр гэдгийг тодотгон дурдаж байна.