Mobile version coming soon
Барилгын салбарт үнийн хөөс үүсэх эрсдэл бий юү
Буцах
2012 оны 01 сарын 02 өдөр

Барилгын салбарт үнийн хөөс үүсэх аюул нэмэгдсээр байгааг Дэлхийн банкнаас анхааруулж байна.

Өмнө нь 2004-2008 оны хооронд эрдэс баялгийн үнийн өсөлтөөс шалтгаалж эдийн засагт орж ирэх мөнгөний урсгал нэмэгдсэнтэй холбоотойгоор  барилгын салбарын үнийн хөөс бий болж байсан.

Харин өнөөгийн байдлаар барилгын салбарын жилийн өсөлт 67 хувьтай байгаа бөгөөд энэ нь  2 дугаар улирлын 38 хувийн өсөлтөөс өндөр байна.

Өнгөрсөн жилээс эхлэн барилгын гол материалын үнэ огцом нэмэгдсэн ба орон сууцны үнэ мөн өссөөр байна. Гэхдээ ДНБ-д эзлэх барилгын салбарын хувь бага байгааг судалгаа харуулж байгаа аж.