Mobile version coming soon
С.ОРГОДОЛ: Орон сууцны санхүүжилтийн 320 тэрбум төгрөгийн бонд гаргах бэлтгэл ажил хангагдаж байна
Буцах
2014 оны 09 сарын 25 өдөр

“МИК” ОССК-ийн ТУЗ-ийн дарга С.Оргодолтой орон сууцны найман хувийн хүүтэй зээлийн асуудлаар ярилцлаа.

-Танай корпорацийг ямар статустай, яг ямар үйл ажиллагаа явуулдаг болохыг хүмүүс тэр бүр мэддэггүй. Тиймээс корпорацийнхаа талаар болон сүүлийн үед хэрэгжүүлж буй ажлынхаа талаар товч танилцуулахгүй юу?

-2006 онд арилжааны 9 банк Монголбанктай хамтран Монголын Ипотекийн Корпораци ХХК-ийг байгуулсан юм. Компанийн үндсэн зорилго нь хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гарган дотоод, гадаад хөрөнгийн зах зээл дээр борлуулах замаар ипотекийн анхдагч болон хоёрдогч зах зээлийг хөгжүүлж, Монгол Улсын хүн амыг орон сууцаар хангах, орчин үед түргэн тэлж буй хотжилтын явцад орон сууцны бүтээн байгуулалтыг дэмжиж орон сууцны зээлийн урт хугацаат санхүүжилтийн тогтолцоог бий болгоход хувь нэмэр оруулахад оршино. Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах зорилго маань Хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль 2010 онд батлагдах хүртэл эрх зүйн орчин бүрдээгүй байгаад 2013 оноос эрх зүйн орчин нь бүрдэж, Монгол Улсын Засгийн газар, Монголбанк хамтран “Барилгын салбарыг дэмжих улмаар орон сууцны үнийг тогтворжуулах” дэд хөтөлбөр буюу 8 хувийн орон сууцны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргаснаар эрчимтэй ажиллах боломж нөхцөл бүрдсэн юм. Манай компани ч 2012 оны 3-р сард “Орон сууцны санхүүжилтийн компани”-ийн тусгай зөвшөөрлөө авах, буцаан солих нөхцөлтэйгөөр орон сууцны зээлийн багцыг банкуудаас худалдан авах  зэргээр өөрсдөөсөө хамаарах бэлтгэлээ ханган үйл ажиллагаа явуулж байсан юм. Одоогоор “МИК ОССК” ХХК нь  2 удаагийн хэлцлээр нийт 545 гаруй тэрбум төгрөгийн Ипотекийн зээлээр баталгаажсан бондыг (ИЗББ) амжилттай анх удаа нэвтрүүлж гаргасан.

Одоо гурав дахь ээлжийн орон сууцны санхүүжилтийн бондыг гаргахаар тусгай зориулалтын компаниа байгуулан, худалдан авч болох орон сууцны зээлийн багцаа шалгаж сонгон, уг багцынхаа чанарыг шалгуулахаар хуулийн болон санхүүгийн хөндлөнгийн байгууллагаар дүгнэлт гаргуулан үнэт цаасны танилцуулга  буюу простектусаа бэлтгэх зэргээр 6000 гаруй зээлдэгчийн 320 гаруй тэрбум төгрөгийн зээлийн багцыг худалдан авах бултгэлийг хангахаар ажиллаж байна. Мэдээж хэрэг уг ажлыг хуулийн дагуу санхүүгийн Зохицуулах Хорооны хяналт, зөвшөөрлийн дагуу явуулна.

-МИК-ийг анх арилжааны хэдэн банк хамтран байгуулж байсан ч одоо тодорхой хувийг Засгийн газар эзэмшдэг гэж дуулсан. Яг хэдэн хувийг Засгийн газар эзэмшиж байна вэ. Засгийн мэдэлд тодорхой хувь нь очсоноор ямар ямар давуу талтай вэ?

-Манай компанийг анх 9 арилжааны банк болон Монголбанк хамтран байгуулсан гэдгийг дээр хэлсэн. Эдгээрээс Анод, Зоос банкууд хасагдсан ч шинээр хөрөнгө оруулагч орж ирснээр одоо 12 хөрөнгө оруулагчтай болоод байна. Үүний дотор Засгийн Газрын шийдвэрээр Хөгжлийн банк “МИК” ОССК ХХК-ийн нийт 4000 ширхэг хувьцааг 2014 оны 3-р сард худалдан авч хувьцаа эзэмшигч болсноор тус компанийн төрийн хувьцаа эзэмшигч байгууллагын эзэмшиж буй хувь нь нийт хувьцааны 19.67 хувийг эзэлж байна. Мэдээж хэрэг шинэ хөрөнгө оруулалт татаж чадсанаар тус компани өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээгээ сайжруулан үйл ажиллагаагаа илүү далайцтай явуулах нөхцлийг бүрдүүлж байгаа.

Мөн бидний энэ хийгээд байгаа ажил бол зөвхөн ашиг орлогын төлөө хэдэн банкууд нийлээд хийгээд байгаа ажил биш  хүн амаа орон сууцаар хангая, санхүүжилтийн тогтолцоог нь бүрдүүлэхэд нь хамтран ажиллах талаарх Засгийн газрын бодлого байгаа юм байна, бидний ажлын чиг зүг зөв юм байна гэдгийг дэмжиж байна гэж  ойлгож урам авч байгаа.  

-МИК-ийн өмнө тулгамдаж буй ямар асуудал байна вэ?

-Монголбанк болон Засгийн газар, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо зэрэг байгууллагууд томоохон дэмжлэг үзүүлж байгаа нь бидэнд ихээхэн таатай нөхцлийг бүрдүүлж байгааг юуны өмнө хэлье. Бид Монгол Улсад Ипотекийн хоёрдогч зах зээлийг хөгжүүлэх зорилготой ажиллаж байна. Нэлээд томоохон амжилт, ахиц байгаа ч, тулгарч байгаа зарим сорилтоос дурдая. Ипотекийн тогтвортой хоёрдогч зах зээлийг хөгжүүлэхэд дан ганц манай компаний чармайлт хангалтгүй. Учир нь манай үнэт цаасны зах зээл төлөвшөөгүй, тогтвортой оролцогчид байхгүй байгаа тул бидний гаргаж байгаа үнэт цаасыг худалдан авагч, арилжаалагчид буюу мэргэшсэн хөрөнгө оруулагчид хамгийн чухал байгаа юм. Тухайлбал бусад орнуудад нийгмийн болон бусад даатгалын сангууд, хөрөнгө оруулалтын сангууд нь орон сууцаар баталгаажсан үнэт цаас буюу ИЗББ-ыг идэвхтэй худалдан авах замаар хөрөнгөө эрсдэлгүй активт байршуулах, тэтгэврийн насанд  хүрэхээр нь олгох мөнгөөр нь орорн сууцных нь асуудлыг шийдвэрлэхэд ашигладаг туршлага ч байна. АНУ-д гэхэд Community Reinvestment Act  буюу үйл ажиллагаа явуулж байгаа нутаг дэвсгэрийнхээ орон сууцны хангамжийг сайжруулахад зээл, хөрөнгө оруулалтынхаа тодорхой хувийг заавал орулж байж үйл ажиллагаагаа тэлэх, төрөлжүүлэх бусад зөвшөөрлийг олгох хуулийн шаардлага тавьснаар олон сая хүнийг Америк мөрөөдлөөр амьдрах санхүүгийн боломжийг бүрдүүлсэн байдаг. 

Ипотекийн анхдагч зах зээлийн стандартууд бүх банк болон иргэдэд маань хэвшиж амжаагүй байгаа нь бэрхшээл болдог. Үүний нэг жишээ бол зээлдэгчдийн амь насны даатгалын асуудал байдаг. Яваандаа бид одоо мөрдөгдөж байгаа ипотекийн хоёрдогч зах зээлийг хөгжүүлэхэд шууд хамаатай олон хууль, журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, сайжруулан хэвшүүлэх ажил гарч байна. Мөн нэг зүйлийг дурьдахад өнөөдөр бидэнд тулгарч буй олон асуудал хууль журам дутагдалтай бус харин тэдгээрийг хэрхэн зөв зохистой хэрэглэж, хэрэгжүүлж, хянаж байгааг илүү сайжруулахад анхаарах хэрэгтэй санагддаг.

Мөн бид өөрсдөө зах зээлийнхээ хэмжээнд хүрч томрох, өөрөөр хэлбэл хөрөнгө оруулалт, төлөвшил, чадавхийн хувьд хурдтай өсөх гэх зэрэг өсөлтийг зөв удирдах, төлөвлөх зэрэг асуудлууд бидний төсөөлж байснаас ч хурдтай явж байна.

Бидний өнөөдрийн гаргаж байгаа үнэт цаас 20 хүртэл жил чанараа алдахгүй, хөрөнгө оруулагчдаа өгөөжтэй байхын зэрэгцээ уг бондын цаана орон сууцтай, бага хүүтэй зээлийг хүссэн үедээ авч болдог тогтвортой, хүрэлцээтэй систем, зах зээлийг хөгжүүлэх, хадгалах нь оролцогч бүх талаас чармайлт шаардана. Үүний дотор хямдхан буюу 8 хувийн хүүтэй зээл авсан зээлдэгч нар маань зээлээ тогтмол хугацаанд нь төлж байх нь хамгийн чухал суурь нөхцөл нь юм. Хэрэв зээлээ төлөхгүй, үүргээ биелүүлэхгүй бол орон сууцны санхүүжилтийн эх үүсвэрийг нь гарган өгч, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасыг эзэмшигч хөрөнгө оруулагчийн эрхийг хамгаалах, зах зээлийн сахилга дэг журмыг тогтооход чухал үүрэгтэй оролцдог үл хөдлөх хөнрөнгийн бүртгэлийн болон хууль, шүүхийн байгуулагуудын ч үүрэг шат шатандаа чухал үүрэгтэй байх болно. Одоохондоо бид зээл олгох, авах, түүнийг нь хөрөнгө оруулагчдад багцлан худалдах хэсэгт нь л явж байгаа тул дараагийн шатны асуудлууд хараахан гарч ирээгүй байна. Хэрэв тийм хэрэгцээ шаардлага үүсвэл яаж ажиллах, юу хийх ёстой талаар манай хуулиудад ч маш сайн зохицуулагдсан, МИК ч олон улсын жишиг туршлага түвшний хэмжээнд үнэт цаасаа гаргах үүднээс олон улсын зөвлөх компани авч ажиллуулан бүх шатны гэрээнүүдийг байгуулсан байгаа. Товчхон хэлбэл шударга зээлдэгчд буюу зээлээ төлж байгаа зээлдэгчдэд маш тааламжтай буюу хуучин байсан жилийн 16-18 хувийн хүүтэй байсан 15 хүртэлх жилийн зээлийг 8 хувийн хүүтэйгээр 20 хүртэл жилээр үргэлжлүүлэхээр эрхийг нь баталгаатай хангасан, шударга бус хандах гэрээний үүргээ биелүүлэхээс зайлсхийвэл буруутай этгээдээр баталгаа болгосон зүйлээр нь үүргийг нь биелүүлэн хөрөнгө оруулагчийн эрхийг хангахаар харилцан эрхийн хэмгээлэлт хийсэн байгаа гэдгийг манай зээлдэгчид эхнээс нь сайн ойлгож байгаа байх. Энэ бүх асуудлууд гэрээнд нь байгаа хэдий ч сайн ойлгох хэрэгтэйг сануулахад илүүдэхгүй л байх.

-Одоогоор орон сууцны зээлээр баталгаажсан үнэт цаасыг хаалттай гаргаж байгаа. Хэзээнээс хөрөнгийн бирж дээр гарах вэ. Бэлтгэл ажил хэр хангагдаж байна вэ?

-Үнэт цаасыг хаалттай гаргаж байгаа хэдий ч уг санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулах сонирхолтой аливаа этгээд уг үнэт цаас эзэмшигчдээс үнэт цаас худалдан авах нь нээлттэй гэдгийг дурьдах нь зүйтэй болов уу. ИЗББ нь тогтмол купонтой, урт хугацааны хөрөнгө оруулалтын хэрэгсэл тул үндсэн хөрөнгө оруулагчид нь урт хугацааны хөрөнгө оруулагчид буюу богино хугацааны арилжаагаар ашиг олох сонирхолтой хөрөнгө оруулагчид тэр бүр сонирхдоггүй. Бусад орны туршлагаас ажиглахад ч ИЗББ нь биржээс гадуур буюу “OTC” зах зээл дээр арилжигдах элбэг байдаг нь уг санхүүгийн хэрэгслийн онцлогтой холбоотой байдаг. Нөгөө талаас биржийн арилжаа нь аливаа хөрөнгө оруулагчийн хувьд нээлттэй байдаг тул бүгд мэргэжлийн хангалттай мэдлэг мэдээлэлтэй байхгүй байх тохиолдол гардаг тул хаалттай хэлцлээс илүү шаардлага тавигддаг бөгөөд энэ нь хэлцлийн зардлыг нэмэгдүүлэхэд хүргэдэг. Хэлцлийн зардал өсөх нь эргээд анхны ипотекийн зээлийн өртөг буюу зээлийн хүүг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлж болзошгүй юм. Иймд шинээр гараад удаагүй байгаа үнэт цаасны хувьд энэ талаар тодорхой хэлэхэд эрт байна. Гэхдээ мэдээж энэ хугацаанд манай компанийн хувьд тодорхой ажил явуулж туршлага судалж байгааг тэмдэглэх нь зүйтэй юм.

-Үнэт цаасны арилжаа, гуравдагч хөрөнгө оруулагч хэр байх бол. Энэ талаар судалсан уу?

-Найман хувийн хүүтэй зээл олгох хөтөлбөр нь зөвхөн иргэдэд бага хүүтэй, урт хугацааны ипотекийн зээл олгох үйл ажиллагааг дэмжээд зогсохгүй Монгол Улсад ипотекийн зах зээлийн багтаамжийг тэлэх, ипотекийн хоёрдогч зах зээлийг хөгжүүлэхэд чухал алхам, дэмжлэг болж байна. Хоёрдогч зах зээл хөгжүүлэхэд хамгийн чухал хэсэг нь институциональ хөрөнгө оруулагчдыг бий болгох тэдгээрийн хэрэгцээнд тохирсон хоёрдогч зах зээлийн бүтээгдэхүүн бий болгох явдал байдаг. Манай улсын хувьд ипотекийн зах зээл хөгжөөд удаагүй, хоёрдогч зах зээлийн хувьд нийт ипотекийн зах зээлийн хэрэгцээг хангаж чадахааргүй явцуу хүрээнд явагдаж ирсэн. Гэхдээ энэ хугацаанд МИК ОССК ХХК зүгээс анхны хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаас гаргах, ипотекийн зээлийн үйл ажиллагаанд стандартыг нэвтрүүлэх, хөрөнгөөр баталгаажсан үнэт цаасны үйл ажиллагааны хууль, эрхзүйн орчинг бий болгох ажлуудыг олон улсын байгууллагуудын дэмжлэг болон өөрийн нөөц бололцоонд тулгуурлаж энэхүү анхны томоохон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх бэлтгэл ажил, суурь нөхцөлүүдийг бүрдүүлэхэд анхаарч ажиллаж ирсэн. Бидний хувьд өнөөдөр МИК ОССК-ийн охин компани болох Тусгай зориулалтын компаниудаар дамжуулан гаргаж буй ИЗББ нь хөрөнгө оруулагчдын өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртэй биелүүлээд явах бүрэн бололцоотой гэж үзэж байгаа бөгөөд энэ нь хөтөлбөрт оролцогч талуудаас ч тавьж буй эхний шаардлага байсан. Бидний зүгээс ИЗББ нь манай улсын санхүүгийн зах зээлд гарч буй олон олон шинэ бүтээгдэхүүний анхдагч нь болж байгаа учир анхны ИЗББ-ыг олон улсын жишигт нийцсэн, чанартай бүтээгдэхүүн гаргахад ихээхэн анхаарал хандуулсан. Хөтөлбөрийн хүрээнд үнэт цаасны анхны хөрөнгө оруулагч нь Монголбанк, арилжааны банкууд байхаар заасан бөгөөд Монголбанкнаас баталсан “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журам”-ын дагуу Монголбанкны эзэмшиж буй ИЗББ-ын үлдэгдлийг дахин хөрөнгөжсөн Нийгмийн даатгалын сангийн активт хөрвүүлэх арга хэмжээ авна гэж заасан байдаг. Гуравдагч хөрөнгө оруулагч уг бүтээгдэхүүнийг хэр сонирхох нь эдийн нөхцөл байдал болон санхүүгийн өөр бусад хэрэгслийн хугацаа, хүүний түвшнээс шууд хамааралтай. Анхны ИЗББ гаргахын өмнө Японы хэд хэдэн хөрөнгө оруулагчид цаашид гуравдагч арилжаагаар худалдан авах бололцоотой эсэхийг судалж байсан. Одоогийн бондын өгөөж маань зах зээл дэх эрсдэлгүй хүүгийн түвшинээс доогуур байгаа нь нэлээн бэрхшээлтэй зүйл юм.   

-Арилжааны банкны зээлийн шалгуурт тэнцээд зээл авсан чинь МИК-иас шалгалт ороод зээлийг цуцаллаа гэсэн гомдол байсан?

-МИК ОССК ХХК нь арилжааны банкнаас иргэдэд олгосон зээлийг Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн 2008 оны 446 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралтаар батлагдсан “Ипотекийн зээлийн үйл ажиллагааны журам”, 2013 оны А122 тушаалаар батлагдсан “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтын журам”, Засгийн газрын 2013 оны 200-р тогтоолоор батлагдсан “Орон сууцны ипотекийн зээлийн ерөнхий журам” болон бусад холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу шалгуур нөхцлүүдийг хангуулан худалдан авч байгаа.

Орон сууцны зээлийн багцыг МИК өөртөө зохиулан худалдан авч байгаа юм биш. Бид уг зээлийг хөрөнгө оруулагчдад бид зарж чадах уу, хуулийн бичиг баримтын бүрдэл, санхүүгийн үзүүлэлтүүд нь тогтоосон шалгууруудад нийцэж байна уу гэдгийг маш сайн шалгах ёстой. Зөвхөн МИК өөрөө шалгах нь ч хангалтгүй, бид чинь өөрөө цаашаа хараад нөгөө багцаа зарахын тулд нүдээ аниад өнгөрөх вий гэдгээс хамгаалахын тулд бидний шалгаж бүрдүүлсэн багцад хийсан шалгалт аль хэр үнэн зөв, нягт нямбай хийгдсэн болохыг нь хөндлөнгийн хуулийн болон аудитын байгууллагаар шалгуулж дүгнэлт гаргуулдаг. Ингэж байж уг зээл хоёрдогч зах зээл дээр борлогддог нь олон улсын жишиг, манай хууль тогтоомжийн ч шаардлага.

Анхдагч үүссэн орон сууцны зээл олгож байгаа арилжааны банкууд анх зээл олгохдоо уг шалгуурыг хангуулан зээл олгох ёстой. Шалгуурт нийцүүлэн олгох талаар сүүлийн нэг жил орчмын хугацаанд нэлээд ахиц дэвшил гарч байгаа хэдий ч зарим шаардлага хангаагүй тохиолдол гарч байгаа. Ийм тохиолдолд уг зээлийг худалдаж авахаас МИК ОССК ХХК татгалзаж байгаа. Хэрэв банк зээлээ хоёрдогч зах дээр худалдаж балансаасаа эрсдэлтэй активыг чөлөөлөх, шинэ эх үүсвэр олж авахыг хүсвэл тэр захынхаа шаардлагыг хангах л шаардлагатай. Ингэж хангуулахдаа манай банкууд МИК-ийн шаардлага гэж тайлбарлаад байгаа болохоор л МИК тийм хатуу чанга гэж ойлгогдоод байгаа байх. Уг нь тэр шаардлагууд нь олон улсад хэвшил болоод тогтчихсон баримт бичгүүдийг стандартынх нь дагуу нягт нямбай бүрдүүлэх талаар хүнээр шаардуулах, хүний нэр барилгүйгээр ажиллах талаар хуулиуд, журмууд, гэрээнүүдэд уг нь тодорхой байгаа л даа.

-Орон сууцны санхүүжилтийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх зорилгоор 8 хувийн хүүтэй ипотекийн зээл хэрэгжиж эхэлсэн. Гэвч иргэдийн дунд найман хувийн хүүтэй зээл зогсчих вий гэсэн айдас байсаар байна. Та үүнд албан ёсны хариулт өгөхгүй юу?

-Хөтөлбөрийг Засгийн газар, Монголбанкнаас хамтран санаачлан хэрэгжүүлж байна. МИК-ийн хувьд уг хөтөлбөрт үнэт цаасжуулалтын үйл ажиллагааг гүйцэтгэх үүрэгтэйгээр оролцож байгаа. Уг хөтөлбөрийн нэг онцлог нь эхнээсээ санхүүжилтийн эх үүсвэрийг олгох, үнэт цаасыг эзэмших этгээдийг тодорхойлж өгсөнөөрөө, өөрөөр хэлбэл санхүүжилтийн бүтэн циклийг харгалзан үзэж төлөвлөсөнөөрөө их давуу талтай. Хөтөлбөрийн хүрээнд гарч буй үнэт цаас нь банкуудын тайланд тэнцэлд дарамт учруулахгүй, банкуудад тулгарч байдаг эх үүсвэр, өр төлбөрийн цаг хугацааны зөрүүний асуудалд нэмэлт дарамт учруулахгүй зэрэг түр хугацаанд хэрэгжээд дуусахгүй байх зэрэг олон давуу талуудтай тул айх зүйл байхгүй.  Урьд хэрэгжүүлж байсан төрийн албан хаагчдын, 6 хувийн зээл гэх мэт олон хөтөлбөрүүд тогтвортой байх, нөхөн сэргээгдэж, хүртээмжтэй байх талаар дутагдалтай байснаас эхний хэдэн хүн нь аваад үлдсэн нь хцордог байсан туршлага нөлөөлсөн ч байж магадгүй, мөн орон сууцаа хурдан зарах, үнэ хүргэх өрсөлдөөн үүсгэх гэсэн зарим нөхөд ч ийм ойлголтыг зориуд бий болгосон байхыг үгүйсгэхгүй. Сонин хэвлэлд иймэрхүү мэдээлэл гарч байсан ч одоо энэ асуудал нэг мөр ойлголттой болсон байх гэж бодож байна.

-8 хувийн орон сууцны зээлд хамрагдахын тулд юуны түрүүнд 30 хувийн урьдчилгаагаа төлөх шаардлагатай. Түүнчлэн өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд банк зээл гаргахгүй байгаа. Үүн дээр ямар нэгэн зохицуулалт байна уу? Эсвэл төрийн халамжийн бодлогоор шийдэгдэх асуудал уу?

-Орон сууц худалдан авах нь тухайн иргэний урт хугацаанд хийж буй, заримдаа хамгийн томоохон хөрөнгө оруулалт нь болдог. Орон сууц худалдан авахдаа тодорхой хэмжээний хуримтлал бий болгож түүний урьдчилгаа төлбөрт нь төлөх шаардлага нь олон шалтгаантай. Нэгдүгээрт, тухайн зээлийн эргэн төлөгдөх магадлалыг нэмэгдүүж байдаг. Учир нь зээлдэгч нь өөрийн орлогын эх үүсвэртэй, түүгээрээ зээлийн эргэн төлөлтийг гүйцэтгэхээр хүсэлт гаргаж байгаа бөгөөд өөрийн тодорхой хуримтлалыг бий болгосны баталгаа болж байдаг. Хоёрдугаарт, орон сууц худалдан авагч аль хэдийнэ 30 хувийн хөрөнгө оруулалт хийж байгаа нь тухайн зээл эргэн төлөгдөх магадлалыг нэмэгдүүлэх, орон сууцны үнийн гэнэтийн огцом уналтаас үүдэн орон сууцны зээлийг эргэн төлөх хүсэл эрмэлзлэлгүй болох зэрэг олон эрсдэлээс хамгаалдаг. Зээлдэгч зээлээ эргэн төлж барагдуулж чадахгүй байх нь үнэт цаасны төлбөр төлөгдөхгүй болох улмаар энэхүү хөтөлбөр амжилтад хүрэхгүй байх хамгийн гол шалтгаан. Гагцхүү оролцогч бүх этгээдүүд үүргээ биелүүлж байж энэхүү санхүүгийн хэрэгсэл тогтолцоо нь урт хугацаанд хэрэгжиж олон иргэд үр шимийг хүртэх бололцоо бүрдэнэ. Урьдчилгаа төлбөрийг бууруулах, тодорхой хэсгийг нь төрөл бүрийн баталгааны хөтөлбөрт хамруулах зэрэг туршлагууд байдаг. Гэхдээ энэ нь 8 хувийн хөтөлбөрийн гол зорилго биш гэж бодож байна. Энэхүү хөтөлбөрийн гол зорилго нь ипотекийн зээл авах чадавхитай, тодорхой хэмжээний хуримтлал хийсэн хэдий ч өндөр хүүний дарамтаас үүдэн орон сууц худалдан авч чадахгүй байгаа олон олон иргэдэд боломж олгох явдал юм. Харамсалтай нь нэг хөтөлбөрөөр бүгдийг шийдвэрлэх боломжгүй. Урьдчилгаа төлбөрийн хөнгөлөлт үзүүлэх нь өөр зорилготой хөтөлбөр, тусад нь өөр арга хэрэгслийн хүрээнд шийдвэрлэх илүү оновчтой гэж үзэж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй, өндөр настанд зээл олгох асуудалд банкны зүгээс тухайн хүсэлт гаргаж буй орон сууцны ипотекийн зээлийг эргэн төлөгдөх боломжтой эсэхэд голлон анхаарч байгаа. Харин эдгээр иргэдэд банкны зүгээс орон сууцны зээл олгохгүй гэсэн заалт, шалгуур байхгүй. Монголбанкнаас баталсан “Ипотекийн зээлийн үйл ажиллагааны журам”, “Орон сууцны ипотекийн санхүүжилтийн журам”-д тэтгэврийн настай, эсвэл тэтгэврийн нас дөхсөн иргэнд ипотекийн зээл олгохыг хориглосон заалт байхгүй бөгөөд банкууд өөрсдийн хийсэн зээлийн шинжилгээнд үндэслэн зээл олгох шийдвэрийг гаргана. Гэхдээ ипотекийн зээл нь урт хугацаатай (дэд хөтөлбөрийн хувьд 20 хүртэл жилийн хугацаатай) зээл учир зээлийн нийт хугацаанд зээлдэгчийг амь насны даатгалд хамруулах шаардлагатай байдаг.   

-Орон нутагт худалдаж авсан орон сууцны зээлийн багцуудыг МИК худалдаж авсан уу?

-МИК-ийн зүгээс үнэт цаасны хэлцлийн хүрээнд худалдан авч буй зээлийн хөрөнгийн багцад газар зүйн байршил, анх зээл олгосон хугацаа зэрэгт аливаа шаардлага тавихгүй байгаа. Өөрөөр хэлбэл хөтөлбөрт оролцогч банкнаас санал болгосон, хөтөлбөрийн шалгуур, шаардлагыг хангасан аливаа зээлийн хөрөнгийг бид худалдан авахаар судалж үзэж байгаа. Тодорхой тоог хүснэгтээр харуулъя.

-Монголбанкны Мөнгөний бодлогын зөвлөл бодлогын хүүгээ өсгөж 12 хувьд хүргэсэн. Энэ нь найман хувийн хүүтэй орон сууцны зээлд ямар нэг байдлаар нөлөөлөх үү?

-Монголбанкны бодлогын хүү бол мөнгөний бодлогын хэрэгсэл. Мөнгөний бодлогын энэхүү хүчтэй хэрэгсэл нь шууд ба шууд бусаар санхүү зах зээлд бүхэлд нь нөлөө үзүүлэх чадвартай, боломжтой. Бодлогын хүү нэмж байгаа нь мөнгөний хатуу бодлого хэрэгжүүлж байгаагийн илрэл бөгөөд зах зээлд эргэлдэж байгаа нийт мөнгөний хэмжээ, улмаар банкны зүгээс зээл олгох хэмжээг хязгаарлах зорилготой байдаг. Ингэснээр банкны зүгээс зээл олгож буй хэмжээ, шалгуурыг нэмэгдүүлэх хандлага ажиглагддаг. 8 хувийн хөтөлбөрийн хувьд бусад төрлийн зээлээс ялгаатай нь Монголбанкны зүгээс эх үүсвэрийг банкуудад олгож уг эх үүсвэрээс банкууд иргэдэд 8 хувийн хүүтэй орон сууцны зээл олгож байгаа учир шууд нөлөөлөл харьцангуй бага. Харин зээлийн эргэн төлөлтөд бага зэрэг нөлөөлдөг.

-8 хувийн хүүтэй зээл олгож эхэлсэн нь ямар ач холбогдолтой гэж та харж байна вэ?

-Нэг жишээ дурьдахад 2012 онд нийт ипотекийн зээлийн үлдэгдэл ДНБ-ний 6 хувьтай тэнцүү байсан бол 2014 оны 7 дугаар сарын байдлаар энэ нь 14.2 хувьд хүрчээ. Энэ нь олон иргэд орон сууцтай болох боломж бүрдсэн байна. Үүнд хамгийн чухал хүчин зүйл нь ипотекийн зээлийн хугацааг 20 хүртэл жилд хүргэсэн, хоёрдугаарт зээлийн бүтээгдэхүүний үнэ буюу хүүний түвшинг 8 хувьд хүргэсэн нь олон иргэд орлогоороо орон сууц худалдан авах боломжийг бүрдүүлсэнтэй холбоотой.

8 хувийн хүүтэй зээл олгох хөтөлбөр нь зөвхөн иргэдэд бага хүүтэй, урт хугацааны ипотекийн зээл олгох үйл ажиллагааг дэмжээд зогсохгүй Монгол Улсад ипотекийн зах зээлийн багтаамжийг тэлэх, ипотекийн хоёрдогч зах зээлийг хөгжүүлэхэд чухал алхам, дэмжлэг болж байна.

Уг хөтөлбөр нь нөгөө талаар барилгын салбар, улмаар нийт эдийн засгийн өсөлт, хөгжилд томоохон хувь нэмэр оруулж байна гэж үзэж байна. Бид нэгдсэн багцыг нийтээр нь харахаас гадны тусгай зориулалтын компани тус бүрээрээ хянаж байдаг юм. Эндээс нэг хүснэгт харуулая.

Нэгдсэн багц нь дараах шинж чанар, үзүүлэлтүүдтэй байна.

 

Цаг гарган ярилцсанд баярлалаа.

Эх сурвалж: www.medee.mn